021- 284 282 60 info@didab.ir

تونل صدا

همه صدا، در یک جهت

این دستگاه صوت را در یک جهت خاص انتشار می دهد. به این صورت که افرادی که در روبروی دستگاه قرار ندارند قادر به شنیدن صدای در حال پخش نخواهند بود.

کاربردها:

  • استفاده در نمایشگاه‌ها برای جذب توجه مراجعه کنندگان به غرفه
  • استفاده در نقاط فروش هایپرمارکت ها
دستگاه تونل صدا می تواند توجه مخاطبان را به نقاط فروش شما چندین برابر کند!

جهت هماهنگی اجاره و خرید دستگاه با ما تماس بگیرید