تبلیغات واقعیت افزوده: کمپین های بازاریابی که تکنولوژی را به کار می گیرند

واقعیت افزوده دیگر یک تکنولوژی حاشیه ای نیست. این تکنولوژی عام شده است ، و این چیزی است که هر برند تجاری باید یاد بگیرد چگونه از آن استفاده می کنند. دیو دی ورولی مدیر استراتژی و نوآوری, VMLY & R این یک حقیقت غیر قابل انکار می باشد. اگر چند سال پیش به نظر می رسید...